Banner Images Genetwister

Nieuws

2016-12-16 13:18:05

Genetwister krijgt een nieuwe directeur

In januari zullen Douwe de Boer (CEO) en Dianne van der Kop (COO) hun functies als directie van Genetwister Technologies overdragen aan de nieuwe algemeen directeur Gabino Sánchez Pérez.

Gabino Sánchez Pérez is gespecialiseerd in Bio-informatica. De afgelopen vier jaar was hij Cluster leider op de afdeling Applied Bioinformatics Department bij de Wageningen Universiteit. Zijn vaardigheden en ervaring sluiten perfect aan bij de activiteiten van Genetwister.

Dianne van der Kop en Douwe de Boer hebben besloten af te treden als directeuren van Genetwister. Samen met de medewerkers hebben ze ervoor gezorgd dat Genetwister het bedrijf is geworden dat het is vandaag, een professioneel en innovatief bedrijf dat moderne en toegepaste methoden voor moleculaire data analyse en data visualisatie gebruikt om veredeling te ondersteunen. Zij hebben veel vertrouwen in de nieuwe directeur en het team van Genetwister en zijn ervan overtuigd dat Genetwister in de komende jaren ook succesvol zal zijn.

2014-11-18 12:22:35

Genetwister in Dutch Food Innovations

Een nieuwe website voor promotie van Nederlandse Agrifood Innovaties is sinds kort in de lucht en Genetwister Technologies B.V. als innovatief bedrijf staat hier natuurlijk bij. In de grote database van state-of-the-art technologieën zijn wij met twee innovaties vertegenwoordigd, dit kan worden gevolgd via de link:

Klik hier

2014-04-17 08:50:37

Interview Genetwister Technologies Food Valley

Genetwister Technologies B.V. werd recent geinterviewd door Food Valley en tevens werd hierbij een video gemaakt. Het interview en de video (click op video in de tekst) kunt u bekijken via de volgende link: http://www.regiofoodvalley.nl/ondernemen/bedrijven-foodvalley-regio/genetwister/

2014-04-17 08:49:33

Genetwister Technologies in Het Financieele Dagblad

Op 31 maart is de bijlage ‘Chemie en Biotech’ verspreid met Het Financieele Dagblad. Op de achterkant stond een groot artikel waar Genetwister Technologies B.V. haar bijdrage aan heeft geleverd. Het artikel is ook te vinden via de volgende link: 

Klik hier

2013-11-27 11:43:28

Samenwerkingsverband Sakata Seed Corporation en Genetwister Technologies B.V.

In een persbericht van een week eerder hebben we u geïnformeerd over de strategische alliantie tussen Known-You Seed en Genetwister Technologies. We zijn heel erg blij om nog een belangrijke alliantie aan te kondigen, namelijk die tussen Sakata Seed Corporation en Genetwister Technologies. Voor meer informatie zie het persbericht hieronder.

Klik hier

2013-11-18 12:01:49

Merker-gestuurde veredeling samenwerking van Known-You en Genetwister

Het Nederlandse biotechnologie bedrijf Genetwister Technologies B.V. en Known-You Seed Co., Ltd., een  gerespecteerd Taiwanees zaadbedrijf, hebben een strategische alliantie ondertekend. Known-You Seed verhoogt zijn inspanningen in merker gestuurde veredeling en de samenwerking met Genetwister biedt nieuwe mogelijkheden en zorgt voor toegang tot de nieuwste technologieën.

Klik hier

2013-09-20 10:10:27

Compliment van Affymetrix

Samenwerking tussen Genetwister Technologies B.V., ServiceXS en Affymetrix heeft geresulteerd in een chip voor de genotypering van vier sierplanten van verschillende ploïdie-niveaus. Affymetrix heeft Genetwister Technologies B.V. gecomplimenteerd met hun vaardigheid voor het selecteren van de sequenties voor de arrays en het aanleveren van de opzet en structuur zodat het ontwerp van de chip snel en effectief plaats kon vinden. Van alle vier de plantensoorten in dit project was weinig bekend over hun genoom. Omdat sequenties van het genoom niet aanwezig waren, was het ontdekken en selecteren van SNP’s en de analyse van de genotyperingsdata een grote uitdaging. Twee van de soorten zijn nu gegenotypeerd op de chip en beide leveren hoge kwaliteit data. Dit is tot stand gekomen door de expertise van alle samenwerkende bedrijven. Affymetrix kijkt uit naar de samenwerking met Genetwister Technologies B.V. en met ServiceXS voor verdere analyse van deze chip. Tevens hopen ze op de mogelijkheid feedback en ideeën te delen met de partners en het maximale uit de samenwerking te halen met hopelijk meer succesvolle projecten in de toekomst.

2013-09-02 16:06:31

Genetwister Technologies  in brochure Food Valley

Genetwister Technologies is lid van Food Valley die tot doel heeft de agro-industrie rondom Wageningen te promoten. In dat kader worden ook thema brochures uitgegeven. Genetwister Technologies staat in de brochure “50 selected food innovations  Food Valley NL“.

Klik op onderstaande link om de presentatie van Genetwister Technologies in de brochure te zien.

Klik hier

2013-02-11 09:21:44

Carnomics project website

De carnomics project website is te vinden op http://www.carnomics.org.

2012-10-19 11:14:43

Genetwister neemt deel aan het Intercrossing netwerk

Het Intercrossing project staat voor:

INnovative
Training
Environment for
Researchers
Combining the
Resources
Of
Statistical
Science,
Informatics
N&
Genetics

Genetwister neemt deel in het Intercrossing netwerk. Dit project wordt gefinancierd door het Marie Curie programma “Network for Initial Training” van de EU. Het voornaamste doel van dit programma is de opleiding van jonge onderzoekers met actuele multidisciplinaire vaardigheden.
Deze onderzoekers leren de uitdagingen van de nieuwste Next Generation Sequencing (NGS) technieken het hoofd te bieden. Een combinatie van kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden zoals bioinformatica, statistiek, kwantitatieve en moleculaire genetica is vereist om genomische high-throughput data op een goede manier te analyseren.
Het Intercrossing consortium bestaat uit vijf Universiteiten en zeven MKB’s verspreid over negen Europese landen. In samenwerking met de LMU in München zullen twee PhD-studenten aan de oplossing van diverse vragen i.v.m. allelische variatie in genen en genomen werken en daarvoor uitgebalanceerde statistische methodes en computer programma’s ontwikkelen. Genetwister zal met de ervaringen en kennis uit dit project nog beter in staat zijn om in de toekomst de nieuwste en modernste technieken te implementeren om NGS data te bewerken.

2012-03-29 14:06:19

Genetwister start het CARNOMICS project in april

Het CARNOMICS project doelt op de ontwikkeling van geavanceerde moleculaire tools voor anjer, een gewas waarvoor merkergestuurde veredeling nog in de kinderschoenen staat. Recente technologische ontwikkelingen in DNA onderzoek, in sequencing technieken in het bijzonder, hebben de deur geopend voor ongekende mogelijkheden zowel in het medische veld als in de plantenveredeling.

Het is nu makkelijker en goedkoper geworden om de DNA sequentie van een organisme te ontrafelen. Methodes die voorheen te kostbaar of zelfs ondenkbaar waren kunnen nu gebruikt worden om de merkergestuurde veredeling van niet alleen voedselgewassen maar ook van een gewas zoals anjer waarover nog weinig genetische informatie beschikbaar is,  mogelijk te maken.

Genetwister Technologies heeft in de laatste jaren bijgedragen aan het implementeren en het ontwikkelen van innovatieve merkergestuurde veredeling oplossingen voor een steeds groter scala gewassen. Het bedrijf zal daarom haar expertise inzetten om samen met Barberet & Blanc (onderdeel van het Agribio Group) de veredeling van anjer tot een hoog niveau te brengen. Het toepassen van nieuwe moleculaire veredeling technieken zal de ontwikkeling van nieuwe anjer rassen versnellen, maar ook als voorbeeld dienen voor de sierteeltsector.

Dit project wordt medegefinancierd door het Eurostars programma.

 

2011-11-24 12:57:59

Agentschap NL: Nieuwsbrief KP7 en Eureka: R&D over de grens

De nieuwsbrief 'KP7 en Eureka: R&D over de grens' is een uitgave van het Expertisecentrum voor internationaal Onderzoek en Innovatie (voorheen EGL en Eureka).

Zadenspecialist maakt tomaat resistent
Bejo Zaden BV (Bejo) ontwikkelt in het project ‘Bacterial Wilt Tomato’ een veredelingsmethode die tomaten resistent maakt tegen Bacterial Wilt (BW). BW is een plantenziekte die in de tropen veel schade veroorzaakt bij onder andere tomaten. Soms gaat daardoor 50 tot zelfs 100% van een oogst verloren. “De resultaten van het eerste jaar zijn bemoedigend.”