Trait exploration & discovery

Met behulp van multidisciplinaire benaderingen, waaronder gedetailleerde fenotypering gecombineerd met genoom- en transcriptoom-analyses, metabolische profilering en bioinformatica, kunnen eigenschappen in detail worden bestudeerd. Genetwister integreert de expertisevelden van haar wetenschappers en samenwerkingspartners in een systeem-biologische benadering. Hierdoor kunnen eigenschappen begrepen worden en de coderende genen en werkingsmechanisme ontdekt kunnen worden.

De holistische visie die verkregen is in combinatie met uitvoerige data-mining van eigen en publieke data, wordt uitgebreid met functionele analyse van de geïdentificeerde genen, met behulp van genetische modificatie en / of mutagenese. De effecten daarvan kunnen worden gevolgd op moleculair en biochemisch niveau.

Alle informatie wordt geïmplementeerd in gerichte veredelingsstrategieën.

  • lees meer: