Trait engineering & Metabolic engineering

Genetwister heeft een trait engineering en metabolic engineering pipeline ontwikkeld die gebruik maakt van de laatste high throughput technieken voor genetische analyses (next-gen sequencing, geavanceerde bioinformatica) en metabolomics (1H-NMR, GC-MS, LC-MS) in combinatie met efficiënte transformatie- en regeneratie-protocollen en een langdurige ervaring met het kloneren van genen.

 

 

Door gebruik te maken van ontdekte genen zijn de volgende eigenschappen met succes toegepast:

  • verbeterde resistentie tegen ziekten en plagen,
  • verbeterde tolerantie tegen abiotische stress
  • verhoogde opbrengst (grootte van de plant en biomassa)
  • verhoogde productie van gezondheidsbevorderende stoffen.

Metabolic engineering wordt momenteel toegepast in het bedrijf om lipide-productie in planten en micro-algen te verbeteren. De gevolgde benadering kan ook geïmplementeerd worden om eigenschappen te verbeteren zoals insectenresistentie (beïnvloeden van de signalering via vluchtige verbindingen) of kwaliteitsgerelateerde aspecten als voedingswaarde, smaak of aroma. Natuurlijk is het ook mogelijk om metabolic engineering te bereiken via merker-gestuurde veredeling eventueel gecombineerd met gerichte mutagenese.

  • lees meer: