Green Biotechnology

Groene biotechnologie biedt enorme mogelijkheden voor gewasverbetering en een efficiënt gebruik van planten en plantencellen om de behoeften van de mensheid te kunnen ondersteunen. De afdeling combineert een biotechnologische aanpak met een moleculair genetische analyse om moleculaire inzichten te verkrijgen in de biochemische processen die de fysiologie en morfologie van een plant bepalen. Een beter inzicht in deze processen levert de sleutel tot het identificeren van die genen die cruciaal zijn voor gewasverbetering. Kennis over deze sleutelgenen en hun natuurlijke variatie kan gebruikt worden voor gewasverbetering via merkergestuurde veredeling, gerichte mutagenese of “metabolic engineering”.

Het verbeteren van gewassen met behulp van biotechnologie draagt niet alleen bij aan het veiligstellen van voedselvoorziening, het draagt ook bij aan de vermindering van de impact van landbouw op het milieu, terwijl het alternatieven biedt voor fossiele energie en aardolie-afgeleide moleculen, dat wil zeggen biobased producten (bijv. biobrandstoffen, bioplastics, bioactieven). Daarnaast is het mogelijk om plantencellen om te zetten in efficiënte fabrieken voor de productie van hoogwaardige verbindingen.