Pathway analyse

Een goed begrip van de biochemische routes die in een plant of micro-organisme voorkomen is essentieel om de wisselingen in metabole samenstelling goed te kunnen bestuderen. Het verkrijgen van inzicht in deze biochemische routes met hun enzymen en metabolieten in samenhang met de allelische variatie van de coderende genen en hun expressie niveau is een belangrijk aspect van de experimentele aanpak die door Genetwister wordt gebruikt. Visualisatie hiervan is het startpunt voor het maken van vergelijkingen tussen organismen en lijnen en de moleculaire karakterisatie van de genen die bij verschillende eigenschappen betrokken zijn. De gewassen worden vervolgens verbeterd door merkergestuurde veredeling, gerichte mutagenese of “metabolic engineering”.

terug